BBC micro:bit

microbit cyan

micro:bit tutorials

Här finns möjligheter att följa tutorials för att få förståelse för blocken och dess plats i koden. Vissa tutorials har uppgifter (med blå text). Vissa har ett förslag på lösning här. Ladda ner PDF för de olika övningarna genom att klicka nedan.

1.Skapa animation.  

2.Scrolla höger Scrolla vänster.  

3.Tidtagning.  

4.Vi testar loopar1. 

5.Vi testar loopar2.  

6.Vi testar loopar3.

7.Snake.  

8.Vi testar olika input.  

9.Vinkla och vicka

Microbit fronttext

BBC micro:bits delar

Micro:bit är en väldigt enkel dator som programmeras via en annan enhet (smartphone, iPad, PC etc.). Om du inte har en micro:bit så kan du programmera och köra programmet i den simulator som finns i flera av de redigerare som finns framtagna för micro:bit. Micro:bit enhetens delar finns beskrivna i PDF som du kan ladda ner här

Nu ska vi koda

Block editor

I Block editor kombineras olika block till ett program. Koden som skrivs kan också omvandlas till textkod i TouchDevelop (en annan editor). Ladda ner PDF för beskrivning av de olika blocken.

Script

Editors

Det finns flera olika redigerare för att programera micro:bit. Några använder blockprogrammering och andra text. För att köra direkt i webbläsaren gå till https://www.microbit.co.uk/ välj create code. För läsplattor eller smartphones…….hämta appen micro:bit. Läs mer om några redigerare i denna PDF.