Språk

En del inlägg här är på engelska (Gäller främst saker under “stuff”).

Beskrivningar i PDF  för micro:bit och för olika  appar är på svenska.Flag

Make and Shape

016Det här är en sida där du kan hitta bra program och tips för lite av varje. Programmering, 3D och modellering, bild och ljud. Under varje kategori finns beskrivningar eller länkar till lärresurser. De program som presenteras här är gratisprogram för att ge möjlighet till alla.